Nyheter

Serverflytt

I syfte att förbättra bandbredden för våra kunder flyttades samtliga servrar till en ny Co-Location. Driftstoppet blev endast ett par timmar och byte av IP-serier med mera gick som planerat.

Läs mer...

Ny byggserver

En byggserver har lagts till för att komplettera den nya gitbaserade repositoryservern. Målsättning är en automatiserad process där kod som checkas i i gitrepositories byggs och deployas automatiskt.

Läs mer...

Ny repositoryserver

Rubicon har nu fått upp en gitbaserad repository i stil med github för eget bruk. I ett senare skede öppnas detta repository öppet för alla. Siten är baserad på Kudu, den applikation som Microsoft använder för git i Azure.

Läs mer...