Konsultverksamhet

Insoft är inriktad på systemutveckling, oftast på Microsofts utvecklingsplattform. 

Samarbeten

Insoft deltar i arbetet med att skapa en virtuell hostingmiljö. Vår driftar egna och andras servrar på en egen plattform. Insoft deltar även i kompetensnätverket Rubicon. Inom ramen för Rubicon genomförs laborationer med ny teknik i syfte att hålla sig ajour med nya trender och tekniker inom microsoftutveckling.

Produktutveckling

Insoft utvecklar och driftsätter olika produkter. Bland de större projekten finns en plattform för drift av virtuella servrar och ett indiespel.

Penetrationstester

För att hitta en lämplig avgränsning för penetrationstester föreslår vi ett initialt möte för att diskutera omfattning, tillvägagångssätt och målsättning.