← tillbaka


Ny byggserver

Posted in DevOps

En byggserver har lagts till för att komplettera den nya gitbaserade repositoryservern. Målsättning är en automatiserad process där kod som checkas i i gitrepositories byggs och deployas automatiskt.